Ürünler

UYGULAMA ALANLARI
Uygulama alanını ya da alanlarını
seçerek ürün aramanızı daraltabilirsiniz.
Polytwist PT25/48/50/54
Polytwist Polytwist PT25/48/50/54 betonda birincil donatı olarak kullanılabilen, kıvrılmış monofilament elyaf demetlerinden oluşan, %100 saf kopolimer, polipropilenden imal edilen makrosentetik fiber donatıdır. Yüksek performanslı yapısı, korozyon riski olmaksızın maksimum dayanıklılık sağlar. Aynı zamanda antimanyetik ve %100 alkali dirençlidir.
Polymacro PM25/48/50/54
Polymacro PM25/48/50/54 püskürtme beton, tünel kaplamaları ve saha betonlarının dayanım ve mukavemetini artırmak amacıyla özel formda tasarlanmış yüksek dayanımlı makro sentetik fiber donatıdır.
Polymono 3/6/12/18
%100 polipropilenden imal edilen Polymono 3 elyaflar tamir ve yapıştırma harçlarında kullanılırlar. 3 mm polipropilen elyaflar ile segragasyon azaltılır, aderans artırılır ve betonun geçirgenliği azaltılarak yüksek performans elde edilir.