Ürünler

UYGULAMA ALANLARI
Uygulama alanını ya da alanlarını
seçerek ürün aramanızı daraltabilirsiniz.
Polytwist PT25/48/50/54
Polytwist Polytwist PT25/48/50/54 betonda birincil donatı olarak kullanılabilen, kıvrılmış monofilament elyaf demetlerinden oluşan, %100 saf kopolimer, polipropilenden imal edilen makrosentetik fiber donatıdır. Yüksek performanslı yapısı, korozyon riski olmaksızın maksimum dayanıklılık sağlar. Aynı zamanda antimanyetik ve %100 alkali dirençlidir.
Polymacro PM25/48/50/54
Polymacro PM25/48/50/54 püskürtme beton, tünel kaplamaları ve saha betonlarının dayanım ve mukavemetini artırmak amacıyla özel formda tasarlanmış yüksek dayanımlı makro sentetik fiber donatıdır.
Polymono 3/6/12/18
%100 polipropilenden imal edilen Polymono 3 elyaflar tamir ve yapıştırma harçlarında kullanılırlar. 3 mm polipropilen elyaflar ile segragasyon azaltılır, aderans artırılır ve betonun geçirgenliği azaltılarak yüksek performans elde edilir.
Polyfibril 6/12/18
Polyfibril 6/12/18 sentetik fiber kullanımı darbe direncini artırıken, yüksek yorulma direnci ve optimum yük mukavemeti ile maksimum çatlak kontrolü sağlar.
Monofire
Monofire, yangın gibi yüksek sıcaklarda beton içerisinde eriyerek kanallar oluşturur ve betonun genleşmesi için alan yaratarak betonun patlamasına engel olur.
Polyflock
%100 polipropilenden üretilen Polyflock yüksek darbe dayanımı ve çok yönlü takviye sağlar. Kurşun asit akü seperatörlerinin mekanik takviyesini sağlayarak oksit parçalanmasını azaltır.