Polymacro PM54

Polymacro PM54

Polymacro PM54

Polymacro PM54 püskürtme beton, tünel kaplamaları ve saha betonlarının dayanım ve mukavemetini artırmak amacıyla özel formda tasarlanmış yüksek dayanımlı makro sentetik fiber donatıdır.

Dozajlama

Sentetik makro fiberlerin uygulama dozu, fiber donatılı betondan istenen mühendislik özelliklerine göre 2,5 kg/m3 ile 10 kg/m3 arasında değişmektedir. Polymacro PM54 makro fiberleri, gerekli proje hesaplamalarından sonra beton içindeki çelik hasırın yerine kullanılabilir. Homojen karışım, fiberlerin beton santralinde agrega bandına eklenmesiyle ya da sahada beton mikserine karıştırılmasıyla elde edlir. Fiberler betona diğer beton bileşenleri ile birlikte katıldığında ortalama karışım süresi en az 4-5 dk olmalıdır.

Teknik Üstünlükler
 • Homojen dağılımı, çekme geriliminin beton segmentin her noktasında ve her yönünde sönümlenmesini mümkün kılar, çatlamayı engeller.
 • Yapıların hizmet sürelerince daha güvenli ve güvenilir olması için çatlama kontrolünü artıracak ve bağlantı noktalarında dökülmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
 • Sentetik fiberler, çelik tellere ve tel örgü takviyesine kıyasla korozyon riskini önler.
 • 0.91 g/cm3 özgül ağırlığı düşük ağırlıklarda da yüksek sayıda lif elde edilmesini mümkün kılar.
 • Betonu 3 boyutlu olarak donatılandırır.
 • Betonun her noktasına dağılarak betonu sarar ve yüksek aderansla tutunur.
 • Korozyona uğramayarak uzun vadeli durabilite sağlar.
 • Artırılmış darbe, basınç, aşınma dayanımı sağlar.
 • Rötre çatlaklarını, ısıl genleşme ve büzülme etkilerini engeller.
 • Donma-çözülmeye maruz kalan betona direnç sağlar.
 • Asidik ve tuzlu ortamlarda zarar gören betonun bir arada durmasını sağlar.
 • Betona süneklik verir ve yüksek enerji yutma kapasitesi sağlar.
 • Yapısal olarak eğilmede ve yarmada çekme dayanımı sağlayarak hasır donatı ve çelik tel ihtiyacını ortadan kaldırır.
Paketleme Bilgileri

6 kg naylon torba
Proje gereksinimlerine göre özel üretim paketler

Uygulama Avantajları
 • Çelik hasır donatı montajındaki zaman kaybını ortadan kaldırır.
 • Uygulama süresini kısaltarak operasyonel ve işçilik maliyetlerinden önemli bir tasarruf sağlar.
 • Pas payı gerektirmeyerek beton kalınlığı azaltır.
 • Korozyon olmaması servis ömrünü artırırken bakım maliyetlerini azaltır.
 • İş güvenliği açısından sahada hasır donatının ve çelik telin yarattığı tehlike Polymacro PM54 ile yaşanmaz.
 • Çelik tellerin inşaat ekipmanlarına verdiği zararı engeller.
 • Depolama sırasında hasar görmez ve uzun süre muhafaza edilebilir.
 • Satın alma maliyeti çelik hasır ve çelik telden daha avantajlıdır.


Uygulama Videoları
Referans Projeler