Projekti

Fotografije
Sigurnosni tuneli TCDD brzih vozova
Polymacro® ojačanja vlaknima, koja mogu strukturno ispuniti ulogu armature čeličnom mrežom i pružiti prednosti u pogledu izrade i cijene, preferirana su u tunelskim konstrukcijama gdje čelična izrada uzrokuje ozbiljan gubitak vremena i troškova. Tako je zaštitom nacionalnog kapitala postignuta željena proizvodnja.
 • Naziv projekta
  Sigurnosni tuneli TCDD brzih vozova
 • Datum projekta
  2021
 • Tip projekta
  Betoni tunelskih obloga i mlazni betoni
 • Lokacija
  Yozgat - Sivas
 • Površina
  11 km
Detalji projekta