Projekti

Fotografije
Albatros Marina
Karakteristike vlažne klime i direktan kontakt s morskom vodom predstavljaju ozbiljnu opasnost od korozije za konvencionalni čelikom armirani beton. S ciljem potpunog eliminisanja rizika od korozije u takvim konstrukcijama u blizini mora ili u direktnom kontaktu, te za proizvodnju betona s dugim vijekom trajanja, investitor je koristio Polytwist® ojačanje od makro sintetičkih vlakana i iskoristio strukturalne prednosti armature od vlakana. Osim toga, ostvarena je i značajna ušteda na projektu.
 • Naziv projekta
  Albatros Marina
 • Datum projekta
  2021
 • Tip projekta
  Unutrašnji i vanjski industrijski podovi
 • Lokacija
  Marmaris, Mugla
 • Površina
  30,000 m2
Detalji projekta
Korišteni proizvodi