background

Makro ve Mikro Fiber Teknik Özellikler ve Kullanım Alanları

MİKRO SENTETİK FİBER
Mikro fiber elyaflar çatlak kontrolü sağlayarak beton kaplamaların güvenilirliğini ve hizmet ömrünü artırır.

Polipropilen mikro fiber elyaflar beton, sıva, şap, alçı, bitüm, prekast uygulamalarında kullanılan, betonda ikincil donatı görevi gören mikro sentetik fiberlerdir. %100 polipropilenden imal edilmektedirler.

Kullanım Alanları
 • Saha ve Endüstriyel Zemin Betonları
 • Otopark Betonları
 • Tamir ve Yapıştırma Harçları
 • İç ve Dış Cephe Sıvalar
 • Boyalar
 • Konut Projeleri
 • Şap Betonu Uygulamaları
 • Prekast ve Prefabrik Yapılar
 • Kaplama Betonları
 • Püskürtme Betonlar
 • Tüneller
 • Refrakter Uygulamaları

Avantajları
 • Polipropilen elyaflar beton yapılarda çatlamayı engelleyerek yapıları, hizmet süreleri boyunca daha güvenli hale getirir.
 • Kullanımı kolaydır.
 • Geleneksel donatı metodlarının taşınması ve kurulması için gereken süreyi ve iş yükünü azaltır.
 • Konutlar, ticari binalar ve hafif endüstriyel binalarda geleneksel takviyeye kıyasla çok yönlü bir alternatif sunar.
 • Projelerde şap betonlarında kullanılır; sünekliği artırır, segregasyonu engeller ve betona tokluk kazandırır.
 • Polipropilen lifler, betonda eğilme dayanımını artırarak ve kaplama kalınlıklarını azaltarak maliyet avantajı sağlar.

Teknik Özellikler
 • Polipropilen elyaflar beton içerisinde 3 boyutlu dağılarak çatlakların oluşumunu engeller.
 • Çelik tellere ve çelik hasır donatı takviyesine kıyasla korozyon riskini önler. 0.91 g/m3 özgül ağırlığı, düşük ağırlıklarda da yüksek sayıda lif elde edilmesini mümkün kılar. Böylece beton karışımının dayanım üç boyutlu takviye ile artırılır.
 • Elyaf kullanımı, betonun prizini alma sürecinde terlemeden dolayı meydana gelen plastik rötre ve oturma çatlaklarını büyük ölçüde engeller ve betonun durabilitesini artırır.
 • Segregasyonu engelleyerek homojen bir beton uygulamasına olanak sağlar.
 • Çatlakların engellenmesiyle elde edilen geçirimsiz betonla birlikte sistemin bakım maliyetleri %10- 30 oranında düşer.
 • Eklenmesi, karıştırması ve püskürtmesi kolay olan polipropilen elyaf, farklı gereksinimlere sahip büyük ölçekli projelerin püskürtme beton uygulamalarında kullanılır. Elyaf, aynı zamanda beton kalıp içerisindeki üç boyutlu etkisi ile su ve kimyasalların sebep olduğu donma/çözünme hasarını ve penetrasyonu azaltır.
 • Tünel segment uygulamalarında, hızlı ısınma koşullarında mükemmel dayanım sağlar. Yüksek sıcaklıklarda elyaf yaklaşık 150°'de başlayan aşamalı hal değişikliği dolayısıyla erimeye başlar. Eriyen elyaf, betonda patlayarak dökülmeye yol açan iç gerilimi azaltarak betonun direncini artırır.

Paketleme
 • Suda çözünebilir, 600 ve 900 gr ambalajlar, 5 kg naylon ambalaj ve proje gereksinimlerine göre özel üretim.

Dozajlama
 • Proje özelliklerine göre belirlenen dozajlarda doğrudan şantiyede transmiksere eklenebilir ya da santralde beton üretimi esnasında karıştırılır. Transmikserde yüksek hızda 4-5 dakika karıştırılması tavsiye edilir.

Depolama
 • Ürün orjinal ambalajında +5° ve 30° arasında, nemden ve direk güneş ışığından korunmuş halde kapalı bir ortamda depolanmalıdır. Ürün ve ambalajın imha edilmesi son kullanıcı sorumluluğundadır.
MAKRO SENTETİK FİBER
Yüksek mukavemetli makro fiber sentetik donatı ürünlerimiz geleneksel donatılara alternatif olarak tasarlanmıştır.

Makro fiberler, betonda birincil donatı olarak kulllanılabilen; kıvrılmış monofilament elyaf demetlerinden oluşan, %100 saf kopolimer polipropilenden imal edilmiş yapısal taşıyıcı donatılardır.

Yüksek performanslı yapısı, korozyon riski olmaksızın maksimum dayanıklılık sağlar. Aynı zamanda antimanyetik ve %100 alkali dirençlidir.


Kullanım Alanları
 • Saha ve Endüstriyel Zemin Betonları
 • Kıyı Yapıları ve Limanlar
 • Prekast Elemanlar
 • Madenler
 • Tüneller
 • Konut Uygulamaları
 • Otopark Betonları
 • Kıyı Yapıları ve Limanlar
 • Su yapıları
 • Prekast Elemanlar
 • Beton Yollar

Avantajları
 • Çelik hasır donatı montajındaki zaman kaybını ortadan kaldırır.
 • Uygulama süresini kısaltarak operasyonel ve işçilik maliyetlerinden önemli bir tasarruf sağlar.
 • Pas payı gerektirmeyerek beton kalınlığı azaltır.
 • Korozyon olmaması servis ömrünü artırırken bakım maliyetlerini azaltır.
 • İş güvenliği açısından sahada hasır donatının ve çelik telin yarattığı tehlikeleri önler.
 • Çelik tellerin inşaat ekipmanlarına verdiği zararı engeller.
 • Depolama sırasında hasar görmez ve uzun süre muhafaza edilebilir.
 • Satın alma maliyeti çelik hasır ve çelik telden daha avantajlıdır.

Teknik Özellikler
 • Betonun her noktasına dağılarak betonu sarar ve yüksek aderansla tutunur.
 • Çelik hasırın montajı sırasında oluşan zaman kaybını önler.
 • Proje uygulamalarında işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar.
 • Korozyona uğramayarak uzun vadeli durabilite sağlar.
 • Artırılmış darbe, basınç, aşınma dayanımı sağlar.
 • Rötre çatlaklarını, ısıl genleşme ve büzülme etkilerini engeller.
 • Donma - çözülmeye maruz kalan betona direnç sağlar.
 • Asisik ve tuzlu ortamlarda zarar gören betonun bir arada durmasını sağlar.
 • Betona süneklik verir ve yüksek enerji yutma kapasitesi sağlar.
 • Yapısal olarak eğilmede ve yarmada çekme dayanımı sağlayarak hasır donatı ve çelik tel ihtiyacını ortadan kaldırır.

Paketleme
 • 5 kg naylon ambalaj ve proje gereksinimlerine göre özel üretim.

Dozajlama
 • Tavsiye edilen kullanım dozajları proje gereksinimlerine bağlı olarak 2 kg/m3 ve 5 kg/m3 arasında değişiklik gösterir.
 • Homojen karışım, makro fiber sentetik donatının beton santralinde agrega bandına eklenmsiyle veya şantiye sahasında transmiksere belirlenen dozajlarda eklenerek 5 dakika yüksek hızda karıştırılmasıyla elde edilir.

Depolama
 • Ürün orjinal ambalajında +5° ve 30° arasında, nemden ve direk güneş ışığından korunmuş halde kapalı bir ortamda depolanmalıdır. Ürün ve ambalajın imha edilmesi son kullanıcı sorumluluğundadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Mikro sentetik fiberler saha ve şap betonlarında rötre ve büzülme çatlaklarını önlemek için kullanılırlar.

Saha ve zemin betonları, konut içi şap betonları, yapı kimyasalları, otopark betonları, prefabrik ve prekast yapılar.

Mikro fiberler, beton santralinde ya da sahada transmiksere, belirtilen dozajda, belirli zaman aralıkları ile homojen olarak eklenir. En son dozaj eklendikten sonra beton mikseri 5-6 dakika en yüksek devirde karıştırılarak, liflerin beton içinde homojen dağılımı sağlanır.

Tüm diğer malzemeler transmiksere eklendikten sonra transmikser dolum hızına ayarlanır ve içerisine mikro fiberler eklenir. Hızlı devirde 5-6 dakika karıştırıldıktan sonra beton döküme hazır hale gelir.

Beton dökümü sırasında beton nem kaybeder ve büzülme gerçekleşir. Bu büzülme sırasında, gerilmeden dolayı beton çatlamaya başlar. Polipropilen mikro fiber liflerin beton içerisindeki homojen dağılımı betondaki gerilimi azaltır ve çatlak oluşumunu başlamadan önler. Lif kullanarak daha sünek ve daha esnek beton zemin elde edilir. Lif kullanımı betondaki dağılmayı da önler.

Mikro sentetik fiberler tüm beton katkıları ile uyumludur. Betonun kimyasını etkilemez.

Mikro sentetik fiber donatılar suda çözünebilen ambalajlardadır. Beton içerisine direk karıştırılabilir.

Polipropilen lifler korozyona uğramazlar.

Beton santralinde ya da sahada, belirtilen dozajda, belirli zaman aralıkları ile homojen olarak betona eklenir. Son dozajda eklendikten sonra, beton mikseri 5-6 dakika en yüksek devirde karıştırılarak, lifler, beton içinde homojen olarak dağılır.

Tüm diğer malzemeler transmiksere eklendikten sonra transmikser dolum hızına ayarlanır ve içerisine makro fiberler eklenir. Hızlı devirde 5-6 dakika karıştırıldıktan sonra beton döküme hazır hale gelir.

Fiber donatılar, projeye gereksinimlerine uygun olarak belirlenen dozajlarda karıştırılır ve topaklanma yapmazlar.

Makro sentetik fiberler, çimento özelliklerini etkilemeden çalışır. Mekanik etkiye sahip olan sentetik fiberler, bütün beton karışımları ve beton katkıları ile uyumludur.

Makro sentetik fiber donatılar beton uygulama süresini kısaltır, alternatif inşa yöntemlerine ve farklı tasarım çözümlerine izin verir. Uygulama sırasında işçilik maliyetlerinden avantaj sağlar. Çelik hasırın montaj sırasında oluşan zaman kaybı makro fiberlerde yaşanmaz.

Makro sentetik fiberler esnek yapısı sayesinde kolayca betona gömülür. Aksi durumda bile yüzeyde kalan hiçbir fiber zarar verme riski taşımaz, estetik açıdan problem yaratmaz.

Makro fiberler pompa ekipmanlarına zarar vermez. Ayrıca perdah, finisher, laser screed uygulamalarında da problem yaşamadan kullanılır.